Detector d’arquetes i canonades amagades

El arribar a saber amb exactitud la localització i distribució de les xarxes de sanejament pot suposar un mal de cap en moltes edificacions indegudament documentades, amb plànols extraviats o de molt antiga construcció.

Per això, és fonamental comptar amb la més avançada tecnologia: per identificar amb precisió la xarxa, i amb els professionals millor capacitats: per a poder esmenar qualsevol error en el seu habitatge, local o qualsevol instal·lació que disposi de canonades, desguassos i clavegueram.

A més de comptar amb un avançat sistema de càmeres de TV per detectar danys i defectes estructurals en sistemes de sanejament, disposem del millor equip per a la localització d’arquetes ocultes, desguassos subterranis i qualsevol altre element en la xarxa de sanejament on l’accés estigui limitat per el personal especialitzat o fins i tot per a les sondes i càmeres d’exploració de canonades.

Els serveis de detecció d’arquetes subterrànies permeten informar al client d’una forma bastant precisa sobre la localització, direcció i profunditat de les canalitzacions i arquetes sense que sigui necessari realitzar cap tipus d’excavació i evitant així tots els inconvenients, pèrdues de temps i despeses innecessàries que suposa la remoció de sòl.