Serveis amb càmera

Es realitzen inspeccions amb equip de TV de canonades de diferents diàmetres.

Es disposa d’equips sonars amb els que podem detectar la ubicació i profunditat de les canonades, a més de la detecció d’arquetes que no estan registrades.

Això suposa que es millorin els serveis de neteja i es solucions problemes d’embussos per no poder accedir als trams correctament.

Els nostres serveis funcionen tot l’any fins i tot les dates més assenyalades, ja que entenem que davant un embús no hi ha calendaris.

Tot treball relacionat amb els sistemes de clavegueram i desguàs requereixen d’una anàlisi prèvia. La informació a ser analitzada prové de la inspecció. Qualsevol empresa que es dediqui a desembussar, ha de realitzar aquesta inspecció per realitzar-la de forma eficient.